tábory - turistika - zábava -

ŘÁD TÁBORA 2009

09.06.2009 10:54

 

TÁBOROVÝ ŘÁD

 

1.     Po celou dobu tábora se budu řídit pokyny vedoucích a instruktorů/praktikantů.

2.     Nesmím se vzdálit z prostoru tábora. Vedoucí upozorním na výskyt cizích osob.

3.     Budu dodržovat denní plán a účastnit se všech společných akcí (rozcvičky, tréninky, hry atd.). Z programu se nevzdaluji.

4.     Při odchodu na program zamykat chatky,pokoj  a zvolit si klíčníka, který bude mít na starosti klíč.

5.     Budu dbát na osobní hygienu (mýt se a čistit si zuby), budu udržovat svoji chatku,stan či pokoj a její okolí v čistotě.

6.     Budu chránit přírodu živou i neživou, nebudu lapat živočichy a ani jim nebudu nějak ubližovat, házet po nich předměty či je bezdůvodně plašit, jestliže neohrožují život můj a mých kamarádů.

7.     Pokud mě nějaký živočich kousne (hmyz, hlodavec, plaz …), nebo se mi stane nějaký úraz, neprodleně to ohlásím zdravotnici, popř. některému z vedoucích.

8.     Budu dodržovat noční klid. Po večerce budu pod peřinou umytý a ve SVÉ posteli.

9.     Rozdělávat oheň mohu jen v rámci programu a pouze v přítomnosti vedoucího.

10.           Nebudu ničit majetek svůj, kamarádů ani vybavení tábora.

11.           Veškeré kanadské žertíky jsou povoleny jen pokud nepoškozují zdraví a majetek oběti a pokud nejsou namířeny proti vedoucím.

12.           Nebudu požívat alkoholické nápoje, kouřit ani brát jiné drogy.

Nedodržením řádu se vystavuji riziku předčasného odjezdu.

Hlavní vedoucí, zástupci a zdravotník mají právo k namátkové dechové kontrole a prohlídce osobních věcí v případě podezření z užívání návykových látek. U kontroly musí být přítomen podezřelý, hlavní vedoucí a nejméně 1 další dospělá osoba

Vyhledávání

Kontakt

Hlavas Novotný Jan 775375134

Anketa

Sleduji stránky

ano (93)
85%

ne (16)
15%

Celkový počet hlasů: 109

Odkaz na partnerské stránky 

ZŠ Šitbořice  https://zssitborice.webnode.cz

Novotný Jan fotograf - www.novotnyjan.cz

KČT CHAMELEON  www.chameleonbrno.org

A-TOM ČR  www.a-tom.cz

Kateřina Loučková www.dizajnerka.cz

 

 

 

 

 

 

Sponzoři rok 2010 - 2011

2010

PRAMOS a.s.

RWE - NET4GAS

ČASOPIS TURISTA A PORTÁL "NACESTU"

CHAMELEON BRNO A ČRDM JMK

OBEC ŠITBOŘICE

2011

NET4GAST

RACIO - BŘECLAV

2012

Obec Šitbořice

NET4GAS

Produkty

První pomoc

První pomoc

Kdo má zájem o naše školení nechť se ozve hlavnímu vedoucímu na email. Není to drahé ale není to ani zadarmo. 
www. a-tom.cz www.pramos.cz www.kct.cz