tábory - turistika - zábava -

Kateřina Loučková ( pro pamnětníky oddílu "Veselá")

Členem oddílu jsem už asi 5 let, na táborech jsem pracovala postupně na pozicích instruktorka, vedoucí skupinky a po té jako programová vedoucí.

V roce 2011 jsem absolvovala akreditovaný kurz MŠMT – první pomoc –  zdravotník zotavovacích akcí, který byl pro mě velice přínosný.

Vystudovala jsem střední uměleckoprůmyslovou školu textilní a po té se dostala na pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně na dvojobor Ruský jazyk a křesťanská výchova.

Baví mě četba, nejrůznější obory výtvarné činnosti, jako je malba, kresba, výroba originálních přáníček přátelům, drhání, korálkování a další, a samozřejmě práce s dětmi.

V současnosti si ji užívám na maximum, protože jsem na rodičovské dovolené a s oddílem proto spolupracuji spíše externě. Občas vypomáhám s oddílovou agendou, ale hlavně připravuji, již potřetí, celotáborovou hru.

 

Vyhledávání

Kontakt

Hlavas Novotný Jan 775375134

Anketa

Sleduji stránky

ano (93)
85%

ne (16)
15%

Celkový počet hlasů: 109

Odkaz na partnerské stránky 

ZŠ Šitbořice  https://zssitborice.webnode.cz

Novotný Jan fotograf - www.novotnyjan.cz

KČT CHAMELEON  www.chameleonbrno.org

A-TOM ČR  www.a-tom.cz

Kateřina Loučková www.dizajnerka.cz

 

 

 

 

 

 

Sponzoři rok 2010 - 2011

2010

PRAMOS a.s.

RWE - NET4GAS

ČASOPIS TURISTA A PORTÁL "NACESTU"

CHAMELEON BRNO A ČRDM JMK

OBEC ŠITBOŘICE

2011

NET4GAST

RACIO - BŘECLAV

2012

Obec Šitbořice

NET4GAS

Produkty

První pomoc

První pomoc

Kdo má zájem o naše školení nechť se ozve hlavnímu vedoucímu na email. Není to drahé ale není to ani zadarmo. 
www. a-tom.cz www.pramos.cz www.kct.cz